Skriv ut den här sidan

Kurator/Legitimerad psykoterapeut

Ring gärna för att beställa tid och om ni inte får något svar: lämna ett meddelande och telefonnummer så ringer Helena upp. Remiss krävs.

Det finns olika tillfällen i livet då en samtalsbehandling hos en kurator är ett sätt att gå vidare och må bättre. Kuratorn kan hjälpa dig att bli medveten om din livssituation och dina egna möjligheter och resurser. Du kan exempelvis träffa någon utav våra kuratorer i samband med:

  • Kriser (orsakade av sjukdom, trauma, livshändelser, sorg, misshandel eller separation).
  • Lättare depressioner, ångest, oro och sömnbesvär.
  • Psykosomatiska sjukdomar eller symtom.
  • Stresshantering.
  • Arbetsrelaterade svårigheter, konflikter/mobbning.
  • Psykosocial information och rådgivning.